کفسابی چیست؟

به عملی گویند که در آن سابزن با استفاده از لقمه ها و تجهیزات کفسابی اقدام به ساب زدن سنگ کف

شما می کند

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

تماس با استاد رضا