کفسابی در شهید محلاتی


کفسابی در شهید محلاتی تهران و پذیرش کار سابزنی سنگ کف توسط استاد رضا با اجرای انواع

سنگ سابی و کف سابی ایتالایی و درجه یک با استاد کف ساب و سنگ ساب ماهر شماره تماس

 09128508442می باشد

پذیرش کار های کلی و جزِیی شما در این محدوده از تهران می باشیم

با اجرای انواع کفسابی سنگ های معمولی و درجه یک با بهترین تجهیزات و ابزار مخصوص

کفسابی در شهید محلاتی

کفسابی در شهید محلاتی

 

 

لینک مطالب مفید:

کفسابی

نماشویی در تهران

کفسابی پارکینگ

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

تماس با استاد رضا