کفسابی

کفسابی امروزی به عملی گویند که در آن طی مراحل خاص عمل لایه برداری و صیقل دادن سنگ موردانجام قرار می گیرد کفسابی دارای اصول و قواعد خاصی می باشد و برای اجرای آن عوامل زیادی دست به دست هم می دهند تا عملیات کفسابی مورد انجام قرار گیرد. هدف کلی از کفسابی چیست؟ هدف از کفسابی یکدست کرد سنگ ... ادامه مطلب