درباره ما

[vc_row][vc_column][cz_gap height=”40px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_col-md-6″][cz_title icon_before_type=”image” smart_fs=”true” id=”cz_62376″ sk_overall=”padding-top:20px;” image_as_icon=”1193″ sk_icon_before=”margin-top:5px;margin-right:30px;RTLmargin-right:0px;margin-left:30px;RTL” cz_title=””]

چرا انتخاب ما؟

ما بهترین شرکت در انجام خدمات کفسابی خانه هستیم[/cz_title][cz_gap height=”30px”][cz_title id=”cz_75782″ cz_title=””]بهترین کیقیت و ماندگارترین خدمات را از استاد رضا بخواهید
[/cz_title][cz_gap height=”60px”][cz_stylish_list id=”cz_36585″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%DA%A9%D9%81%20%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%BE%D9%84%D9%87%20%D9%88%20%D9%BE%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%20%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D” default_icon=”fa czico-023-guarantee” sk_overall=”CDVZmax-width:700px;CDVZ” sk_lists=”font-size:20px;width:50%;margin-bottom:15px;float:right;” sk_icons=”font-size:26px;color:#ffffff;background-color:#2187ed;border-radius:100%;” sk_lists_mobile=”width:100%;” cz_stylish_list=””][cz_gap height=”1px” id=”cz_98538″][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-md-6″][cz_image css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_49176″ image=”3761″ sk_css=”box-shadow:0px 10px 60px rgba(33,135,237,0.2);z-index:0;” sk_css_tablet=”margin-top:60px;”][/cz_image][cz_gap height=”1px” height_tablet=”30px” id=”cz_96262″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap height=”120px” height_tablet=”80px” height_mobile=”60px”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” css=”.vc_custom_1537253846207{background: #2693f2 url(http://xtratheme.ir/cleaning/wp-content/uploads/sites/58/2018/09/pgb.jpg?id=1334) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column][cz_gap height=”120px” height_mobile=”80px”][cz_image size=”thumbnail” css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” id=”cz_56671″ image=”3783″ sk_css=”padding-bottom:30px;”][/cz_image][cz_title smart_fs=”true” id=”cz_74001″ sk_overall=”color:#ffffff;” cz_title=””]

ما در زمینه فعالیت خود حرفه ای و با تجربه هستیم

ما بیش از 37 سال تجربه داریم

[/cz_title][cz_gap height=”40px”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″ offset=”vc_col-md-3″][cz_counter number=”37″ after=”سال تجربه” position=”tac cz_2rows” id=”cz_89967″ sk_num=”font-size:90px;color:#ffeb3b;font-weight:200;” sk_after=”font-size:24px;color:#ffffff;font-weight:700;” sk_overall_mobile=”padding-bottom:30px;” cz_counter=””][cz_gap height=”20px”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ offset=”vc_col-md-3″][cz_counter number=”16″ after=”مشتریان امروز ما” position=”tac cz_2rows” delay=”1″ id=”cz_60002″ sk_num=”font-size:90px;color:#ffeb3b;font-weight:200;” sk_after=”font-size:24px;color:#ffffff;font-weight:700;” sk_overall_mobile=”padding-bottom:30px;” cz_counter=””][cz_gap height=”20px”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ offset=”vc_col-md-3″][cz_counter number=”32″ after=”متخصصان” position=”tac cz_2rows” delay=”2″ id=”cz_57808″ sk_num=”font-size:90px;color:#ffeb3b;font-weight:200;” sk_after=”font-size:24px;color:#ffffff;font-weight:700;” sk_overall_mobile=”padding-bottom:30px;” cz_counter=””][cz_gap height=”20px”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ offset=”vc_col-md-3″][cz_counter number=”27000″ after=”پروژه کامل” position=”tac cz_2rows” delay=”3″ id=”cz_110025″ sk_num=”font-size:90px;color:#ffeb3b;font-weight:200;” sk_after=”font-size:24px;color:#ffffff;font-weight:700;” sk_overall_mobile=”padding-bottom:30px;” cz_counter=””][cz_gap height=”20px”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][cz_gap height=”100px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap height=”120px” height_mobile=”80px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap height=”150px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_col-md-6″][cz_image id=”cz_89406″ image=”3770″ sk_css=”margin-bottom:-30px;” sk_css_tablet=”margin-bottom:0px;”][/cz_image][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-md-6″][cz_gap height=”40px”][cz_title icon_before_type=”image” smart_fs=”true” id=”cz_108411″ image_as_icon=”1306″ sk_icon_before=”margin-top:5px;margin-right:30px;RTLmargin-right:0px;margin-left:30px;RTL” cz_title=””]

مهارت های ما درکفسابی

مارا با تجربه هایمان بشناسید
[/cz_title][cz_gap height=”90px” height_tablet=”50px”][cz_progress_bar title=”کفسابی” number=”99%” style=”pbar3″ id=”cz_16679″ sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(-90deg,#2187ed,#2693f2);” sk_num=”color:#2187ed;” cz_progress_bar=””][cz_gap height=”30px”][cz_progress_bar title=”نماشویی” number=”98%” style=”pbar3″ id=”cz_105898″ sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(-90deg,#2187ed,#2693f2);” sk_num=”color:#2187ed;” cz_progress_bar=””][cz_gap height=”30px”][cz_progress_bar title=”پیچ رولپلاک” number=”95%” style=”pbar3″ id=”cz_92394″ sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(-90deg,#2187ed,#2693f2);” sk_num=”color:#2187ed;” cz_progress_bar=””][cz_gap height=”30px”][cz_progress_bar title=”مشتریان راضی” number=”99%” style=”pbar3″ id=”cz_92290″ sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(-90deg,#2187ed,#2693f2);” sk_num=”color:#2187ed;” cz_progress_bar=””][cz_gap height=”30px” height_tablet=”80px”][/vc_column][/vc_row]