کفسابی در کامرانیه

اجرای کفسابی در کامرانیه تهران توسط تیم با تجربه ی استاد رضا -شماره پذیرش کار کفسابی سنگ در کامرانیه09128508442 کفسابی یا سنگ سابی سنگ چه زمانی لازم میشود؟ سنگ دارای پستی و بلندی زیادی باشد سطح سنگ مات به علت عوامل گوناگون مات شود سطح سنگ سیاه شده باشد سنگ دچار شکستگی و یا دارای خلل و خرج باشد وعوامل ... ادامه مطلب