فرچه زنی و شستشو سنگ

فرچه زنی و شستشو سنگ فرچه زنی و شستشو سنگ فرچه زنی و شستشو سنگ فرچه شویی و اسید شویی سنک عملی است که در آن سنگ های کثیف که برروی آن سیمان یا گج و هر نو کثیفی باشد پاک شده وسنگ  به حالت اولیه خود برگردانده میشود. بسیاری از سنگ مخصوصا در ساختمان های تازه ساخت به علت ... ادامه مطلب