کفسابی امروزی به عملی گویند که در آن طی مراحل خاص عمل لایه برداری و صیقل دادن سنگ موردانجام قرار می گیرد

کفسابی دارای اصول و قواعد خاصی می باشد و برای اجرای آن عوامل زیادی دست به دست هم می دهند تا عملیات کفسابی مورد انجام قرار گیرد.

هدف کلی از کفسابی چیست؟

هدف از کفسابی یکدست کرد سنگ و شیشه ای کردن آن می باشد.

زمانی که یک استاد کار سنگ کار سنگ کف را سنگ فرش می کند طی اشتباهات زیاد نمی تواند سنگ هارا به صورت میزان و تراز نسبت به سنگ های دیگر قرار دهد و همین امر موجب شده است که سنگ ها در یک راستا قرار نگیرند در این  شرایط کفسابی به کمک استاد کار سنگ کار  می آید و طی مراحل خاص اقدام به لایه برداری و یکدست نمودن سنگ می نماید.کفسابی کارایی و شرایط زیادی را به خود می طلبد که از جمله موارد زیر می توان اشاره نمود.

الف)جهت انجام کفسابی دقیق نیاز به برق سه فاز می باشد

ب)باید از لقمه های مخصوص هر سنگ اسنتفاده شود

ج)دستگاه استفاده شده حتما تنظیم شده باشد

کفسابی با بهترین شرایط

بهترین شرایط برای انجام کفسابی زمانی احساس می شود که اولا سنگ دارای درجه مطلوب 1یا2باشد.

ثانیا محیط کاری به نحوی باشد که در آن از رفت آمدو تردد به حداکثر ممکن برسد

اگر سنگ مورد استفاده شده دارای درجه خوب نباشد کیفیت کفسابی آن نیز نتیجه خوبی را از خود به نمایش نمی گذارد پس در انتخاب سنگ دقت نمایید

نکته1-استاد کار کفسابی زمان کار با دستگاه کاملا هوشیار باشد و نسبت به سابی که انجام می دهد دقت لازم را کند چراکه در بیشتر موارد مشاهده شده است که استاد کار با  رعایت نکردن ترتیب مراحل کفسابی در آخر کار ایراد هایی بروی سنگ به وجود می آید که دیگر قابل درست شدن نیست

کفسابی ساختمان

یکی از مهمترین بخش های یک ساختمان قسمت کفسابی آن میباشد ودر عرصه و مد امروزی در حال حاضر بیشتر سازندگان محترم اقدامات لازم جهت انجام کفسابی را فراهم نموده اند.و بیشتر ساختمان های در حال ساخت امروزی ساب خورده می باشند

.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!