کفسابی مرمریت

[vc_row][vc_column][cz_gap height_tablet=”0px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_col-lg-6″][cz_content_box type=”1″ id=”cz_58598″ sk_overall=”padding:0px;margin-left:75px;” sk_overall_tablet=”margin-left:0px;”][cz_gap height=”40px”][cz_title smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_59285″]

کفسابی مرمریت

کفسابی مرمریت در تهران ،کرج و سایر نقاط کشور با ابزار مخصوص سابزنی سنگ مرمریت با استاد کار سنگ ساب و کفساب سنگ مرمریت استاد رضا

شماره تماس استاد رضا جهت پذیرش کار 09128508442[/cz_title][cz_gap height=”20px”][cz_gap height=”100px” height_tablet=”50px”][cz_title text_center=”true” id=”cz_28366″]سنگ مرمیت الیگودرز جزو سنگ هایی به شمار می رود که معمولا به رنگ سفید می باشد و به علت سفید بودن بیشتر در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی استفاده می شود

این سنگ نسبت به سنگ های دهبید دارای سختی بالایی است و سابخوری این سنگ بسیار سخت تر سنگ دهبید است.نکته بسیار مهمی که در این سنگ به چشم دیده می شود می توان به جرم گیری و قابلیت جذب جرم و کثیفی در این سنگ اشاره نمود میزان جذب کثیفی در این سنگ بسیار پایین است و به همین علت در مراکمز بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد.

اکیب کفسابی استاد رضا اولین متخصص در ساب سنگ مرمریت است .چرا که بیشتر پروژه های بیمارستانی را به ما می سپارند.

کیفت و نمونه کار ما را در بیمارستان میلاد تهران می توانید مشاهده نمایید.

تعداد دست ساب ها در مرمریت

در بیشتر موارد به علت سختی بالای سنگ مرمریت جهت لایه برداری باید از لقمه الماس استفاده نمود و به همین سبب با لایه برداری کردن با لقمه الماسه میزان ساب در این نوع از سنگ زیاد می شود .معمولا جهت اجرای کفسابی معمولی تعداد دست ساب 6تا 9دست استفاده می شود

و این در حالی است که در کفسابی ایتالیایی در این سنگ تعداد دست ساب از 9دست ساب به 12دست افزایش داده می شود.

قیمت کفسابی سنگ مرمریت مخصوصا مرمریت الیگودرز و سیرجان نسب به ساب سایر سنگ ها قیمت بالایی دارد.

سنگ سابی سنگ مرمریت در تهران

سنگ سابی سنگ مرمریت در تهران :استان تهران با توجه به زیاد بودن اماکن بهداشتی و تجاری میزان استفاده از این نوع از سنگ ها در تهران بسیار بالا می باشد.به همین علت تعداد عمده نمونه کار هایی که ما در این نوع از سنگ در کشور انجام داده ایم در تهران می باشد.استاد رضا از شما دعوت می نماید از نمونه کار های ما بازدید نمایید.

*****مارا با حضور خود جهت مشاهده نمونه کار هایمان خوشحال نمایید****

[/cz_title][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/2″][cz_stylish_list icon_hover_fx=”cz_sl_icon_hover_flash” id=”cz_107680″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%20%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D8%B3%D9%86%DA%AF%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.kafsabihome.ir%7Ctitle%3A%25DA%25A9%25D9%2581%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25A8%25DB%258C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%BE%D9%84%D9%87%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D9%BE%D9%84%D9%87%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.kafsabihome.ir%252F%2525da%2525a9%2525d9%252581%2525d8%2525b3%2525d8%2525a7%2525d8%2525a8%2525db%25258c-%2525d9%2525be%2525d9%252584%2525d9%252587-%2525d9%252588-%2525d9%2525be%2525d8%2525a7%2525db%25258c%2525da%2525af%2525d8%2525b1%2525d8%2525af%252F%7Ctitle%3A%25D9%25BE%25D9%2584%25D9%2587%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D9%BE%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF%22%2C%22subtitle%22%3A%22%DA%A9%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D9%BE%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.kafsabihome.ir%252F%2525da%2525a9%2525d9%252581%2525d8%2525b3%2525d8%2525a7%2525d8%2525a8%2525db%25258c-%2525d9%2525be%2525d9%252584%2525d9%252587-%2525d9%252588-%2525d9%2525be%2525d8%2525a7%2525db%25258c%2525da%2525af%2525d8%2525b1%2525d8%2525af%252F%7Ctitle%3A%25DA%25A9%25D9%2581%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25A8%25DB%258C%2520%25D9%25BE%25D8%25A7%25DA%25AF%25D8%25B1%25D8%25AF%7C%7C%22%7D%5D” default_icon=”fa czico-072-check-mark” sk_icons=”font-size:20px;color:#fffffe;background-color:#0e66ea;padding:2px;margin-right:15px;border-radius:100px;” sk_lists=”font-size:18px;font-weight:700;margin-bottom:15px;” sk_subtitle=”color:#707070;”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][cz_stylish_list icon_hover_fx=”cz_sl_icon_hover_zoom_in_fade” id=”cz_25856″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D8%B3%D9%86%DA%AF%20%D8%AF%D9%87%D8%A8%DB%8C%D8%AF%20%D8%8C%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%88…%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.kafsabihome.ir%252F%2525da%2525a9%2525d9%252581%2525d8%2525b3%2525d8%2525a7%2525d8%2525a8%2525db%25258c-%2525d8%2525a7%2525db%25258c%2525d8%2525aa%2525d8%2525a7%2525d9%252584%2525db%25258c%2525d8%2525a7%2525db%25258c%2525db%25258c%252F%7Ctitle%3A%25DA%25A9%25D9%2581%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25A8%25DB%258C%2520%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25A7%25DB%258C%25DB%258C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%DA%A9%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%B2%D9%86%DB%8C%20%D8%B3%D9%86%DA%AF%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.kafsabihome.ir%252F%2525d9%252582%2525db%25258c%2525d9%252585%2525d8%2525aa-%2525da%2525a9%2525d9%252581%2525d8%2525b3%2525d8%2525a7%2525d8%2525a8%2525db%25258c%252F%7Ctitle%3A%25D9%2582%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25AA%2520%25DA%25A9%25D9%2581%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25A8%25DB%258C%7C%7C%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%22%2C%22subtitle%22%3A%22%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Fwww.kafsabihome.ir%252F%2525da%2525a9%2525d9%252581%2525d8%2525b3%2525d8%2525a7%2525d8%2525a8%2525db%25258c-%2525d8%2525a8%2525d8%2525aa%2525d9%252586%252F%7Ctitle%3A%25DA%25A9%25D9%2581%25D8%25B3%25D8%25A7%25D8%25A8%25DB%258C%2520%25D8%25A8%25D8%25AA%25D9%2586%7C%7C%22%7D%5D” default_icon=”fa czico-072-check-mark” sk_icons=”font-size:20px;color:#fffffe;background-color:#0e66ea;padding:2px;margin-right:15px;border-radius:100px;” sk_lists=”font-size:18px;font-weight:700;margin-bottom:15px;”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/cz_content_box][cz_gap height=”40px” height_tablet=”80px”][/vc_column][vc_column offset=”vc_col-lg-6″][vc_single_image image=”3729″ img_size=”full” onclick=”img_link_large” img_link_target=”_blank”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap height=”150px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column offset=”vc_col-lg-6″][/vc_column][vc_column css=”.vc_custom_1560683075283{padding-right: 50px !important;padding-left: 50px !important;}” offset=”vc_col-lg-6″][cz_gap height=”40px” height_tablet=”100px”][cz_title smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_70055″]میزان تخصص ما در ساب انواع سنگ[/cz_title][cz_gap height=”20px”][cz_gap][cz_progress_bar title=”ساب سنگ دهبید” number=”100%” style=”pbar2″ id=”cz_56313″ sk_title=”font-size:18px;color:#444444;font-weight:700;” sk_num=”font-size:14px;color:#0e66ea;font-weight:700;background-color:#fffffe;padding:4px 16px;margin-top:-3px;border-radius:6px;” sk_bar=”height:6px;border-radius:5px;” sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(90deg,#0e66ea,#fffffe);box-shadow:4px 4px 8px 0px rgba(0,0,0,0.25);”][cz_gap height=”20px”][cz_progress_bar title=”ساب سنگ مرمریت” number=”99%” style=”pbar2″ id=”cz_36781″ sk_title=”font-size:18px;color:#444444;font-weight:700;” sk_num=”font-size:14px;color:#0e66ea;font-weight:700;background-color:#fffffe;padding:4px 16px;margin-top:-3px;border-radius:6px;” sk_bar=”height:6px;border-radius:5px;” sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(90deg,#0e66ea,#fffffe);box-shadow:4px 4px 8px 0px rgba(0,0,0,0.25);”][cz_gap height=”20px”][cz_progress_bar title=”ساب سنگ گرانیت” number=”97%” style=”pbar2″ id=”cz_36958″ sk_title=”font-size:18px;color:#444444;font-weight:700;” sk_num=”font-size:14px;color:#0e66ea;font-weight:700;background-color:#fffffe;padding:4px 16px;margin-top:-3px;border-radius:6px;” sk_bar=”height:6px;border-radius:5px;” sk_progress=”background-color:transparent;background-image:linear-gradient(90deg,#0e66ea,#fffffe);box-shadow:4px 4px 8px 0px rgba(0,0,0,0.25);”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap height=”150px” height_tablet=”100px”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row” parallax=”content-moving” parallax_image=”1402″ css=”.vc_custom_1561413835263{background-color: #0e66ea !important;}”][vc_column][cz_gap height=”10px”][vc_row_inner][vc_column_inner offset=”vc_col-md-3″][cz_counter number=”27″ after=”سال تجربه” position=”tac cz_2rows” id=”cz_106615″ sk_num=”font-size:100px;font-weight:100;margin-bottom:30px;” sk_overall=”color:#ffffff;” sk_after=”font-size:24px;color:#0e66ea;background-color:#fffffe;padding-top:10px;padding-bottom:10px;border-radius:6px;”][/vc_column_inner][vc_column_inner offset=”vc_col-md-3″][cz_counter number=”9358″ after=”مشتریان ما” position=”tac cz_2rows” id=”cz_47255″ sk_num=”font-size:100px;font-weight:100;margin-bottom:30px;” sk_overall=”color:#ffffff;” sk_after=”font-size:24px;color:#0e66ea;background-color:#fffffe;padding-top:10px;padding-bottom:10px;border-radius:6px;”][/vc_column_inner][vc_column_inner offset=”vc_col-md-3″][cz_counter number=”35″ after=”مشتریان امروز” position=”tac cz_2rows” id=”cz_32196″ sk_num=”font-size:100px;font-weight:100;margin-bottom:30px;” sk_overall=”color:#ffffff;” sk_after=”font-size:24px;color:#0e66ea;background-color:#fffffe;padding-top:10px;padding-bottom:10px;border-radius:6px;”][/vc_column_inner][vc_column_inner offset=”vc_col-md-3″][cz_counter number=”1520″ after=”مشتری ثابت ما” position=”tac cz_2rows” id=”cz_110889″ sk_num=”font-size:100px;font-weight:100;margin-bottom:30px;” sk_overall=”color:#ffffff;” sk_after=”font-size:24px;color:#0e66ea;background-color:#fffffe;padding-top:10px;padding-bottom:10px;border-radius:6px;”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap height=”150px” height_tablet=”100px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_title smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_75860″]

****شهرت ما همانند سنگ است****

[/cz_title][cz_gap height=”10px”][cz_title smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_17632″]شما می توانید به خدمات ما و کیفیت و حرفه ای بودن کار ما اعتماد کنید.[/cz_title][cz_gap height=”150px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]لینک مطالب مفید: کفسابینماشویی در تهران —- قیمت کفسابی —- کفسابی بتندستگاه کفسابی[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]