کفسابی سنگ دهبید

کفسابی سنگ دهبید در تهران ،کرج و سایر نقاط کشور با ابزار مخصوص سابزنی سنگ دهبید با استاد کار سنگ ساب و کفساب سنگ دهبید استاد رضا

شماره تماس استاد رضا جهت پذیرش کار 09128508442

یکی از مهمترین سنگ های کاربردی امروزه در ساختمان ها سنگ دهبید است چرا که این سنگ از لحاظ کیفیت ،براقیت و میزان اهک سنگ نسبت به سایر سنگ ها بهتر است و همین

امر سبب آن شده است بیشتر سازندگان از این نوع سنگ استفاده نمایند.سنگ دهبید از نظر ساختاری جهت کفسابی دونوع است.سنگ دهبید رگه دار و سنگ دهبید بدو ن رگه

کیفیت سنگ ساب سنگ دهبید نسبت به سایر سنگ ها بسیار زیاد است و قابلیت ساب زنی و ساب خوری بالایی دارد و همین امر سبب آن سبب ان میشود بعد اتمام عملیات کفسابی،سنک بسیار براق و زیبا شود.

تعداد دست ساب ها در سنگ دهبید

معمولا تعداد دست ساب ها در سنگ دهبید بستگی به نوع کیفیت و درخواست نوع ساب سنگ از سوی کار فرما تعیین می شود.به طور متوسط کفسابی معمولی دارای تعداد دست ساب 6تا 7دست است و در ساب ایتالیایی این دست از ساب ها از 7دسته به 9تا 12دست تغییر می یابد.و به تبع آن کیفیت ساب افزایش پیدا می کند.نوع ابزار استفاده شده در سنگ دهبید باید از بهترین جنس و دارای مرغوبیت بالا باشد.

سنگ سابی سنگ دهبید در تهران

سنگ سابی سنگ دهبید در تهران :یکی از مهمترین مکان هایی که ما در خصوص ساب سنگ دهبید فعالیت می نماییم تهران است چرا که در

محدوده در یسشتر ساختمان های نو ساز از سنگ دهبید استفاده نموده اند.و ما مفتخریم بگوییم در سطح تهران هزاران نمونه کار از سنگ دهبید

را داریم.

کفسابی سنگ دهبید
کفسابی سنگ دهبید
کفسابی سنگ دهبید

میزان تخصص ما در ساب انواع سنگ

100%

ساب سنگ دهبید

99%

ساب سنگ مرمریت

97%

ساب سنگ گرانیت

27سال تجربه
9358مشتریان ما
25مشتریان امروز
1520مشتری ثابت ما

****شهرت ما همانند سنگ است****

شما می توانید به خدمات ما و کیفیت و حرفه ای بودن کار ما اعتماد کنید.